Samenwerkingen

Er is in Leiden maar één Culturele Gezelligheidsvereniging en dat is natuurlijk Prometheus. Maar Prometheus staat niet alleen in het Leidse verenigingsleven. Op deze pagina word je voortaan op de hoogte gehouden van de manier waarop Prometheus zich in Leiden verhoudt met de andere verenigingen. Het is belangrijk om met andere verenigingen in contact te blijven, want samen krijgen we meer voor elkaar bij bijvoorbeeld de gemeente, de universiteit of de EL CID.

Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV)

Dit is het overkoepelende orgaan voor alle studentenverenigingen in Leiden. De PKvV bemiddelt tussen de verenigingen en overige instanties maar zorgt er ook voor dat de verenigingen onderling makkelijk contact met elkaar kunnen houden. Elk jaar wordt er uit de leden van alle verenigingen een nieuw bestuur gekozen. Elke maand is er een plenaire vergadering waar alle verenigingen bij elkaar komen en vergaderen over zaken die op dat moment spelen. Voorbeelden van onderwerpen van het overleg zijn de EL CID-week, of een belangrijke wijziging van de universiteit. Naast de plenaire vergadering worden alle besturen via de PKvV regelmatig op de hoogte gesteld van zaken die voor Prometheus van belang kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de PKvV.

Veelzijdige Verenigingen Overleg (VVO)

Het VVO is een onderdeel van de PKvV. Ook het VVO vergadert elke maand. In deze vergaderingen komen alle middelgrote en kleine verenigingen bij elkaar. Omdat de plenaire van de PKvV met veel verenigingen te maken heeft is er niet altijd aandacht voor de problemen waarvan kleine verenigingen last hebben. Deze worden voorafgaand aan de plenaire vergadering besproken op het VVO.

Samenwerking met andere verenigingen

Prometheus werkt ieder jaar wel eens samen met andere verenigingen binnen en buiten Leiden. Inmiddels zijn er al veel verschillende dingen ondernomen, zoals een spelletjesavond met Het Duivelsei, een dagje zeilen met de Blauwe Schuit en een gezamenlijke lezing en discussieavond met Ichthus.

Ook heeft Prometheus nauwe contacten met andere culturele gezelligheidsverenigingen in Nederland. Ieder jaar wordt een bezoek gebracht aan Particolarte in Amsterdam en aan Viakunst in Utrecht.

Link naar de website van Sani4all