Vrienden en Reünisten

Vriend van Prometheus worden

Bij Prometheus bestaat de mogelijkheid om donateur te worden. Als „Vriend van Prometheus” steunt u onze vereniging door jaarlijks een bedrag van minimaal €19,– te doneren. Met uw geld kunnen wij voor een goed, cultureel verantwoord programma zorgen. In ruil voor uw bijdrage ontvangt u de Pyros (ons verenigingsblad dat driemaal per jaar verschijnt) en bent u van harte welkom een paar maal per jaar een activiteit bij te wonen.

Om Vriend van Prometheus te worden, kunt u onder vermelding van uw naam en adres de bijdrage van minimaal €19,– overmaken op rekeningnummer NL31 INGB 0005165100 ten name van A.S.V. Prometheus. Uw Prometheusjaar loopt van januari tot januari. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ab-actis. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen als Vriend van Prometheus!


Voor vrienden van Prometheus wordt ieder jaar een gezellige high tea georganiseerd.

Reünisten

Sinds het begin van 2014 is het voor oud-leden mogelijk om Reünist van Prometheus te worden. Bent u oud-lid van Prometheus en wilt u op de hoogte blijven van bijzondere activiteiten en andere oud-leden ontmoeten? Schrijf u dan in als reünist.

Om Reünist van Prometheus te worden, kunt u bij de ab-actis een inschrijfformulier opvragen. U kunt Reünist worden voor een bijdrage vanaf 10 euro per jaar. U zult dan drie keer per jaar op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de vereniging, het verenigingsblad de Pyros ontvangen en een uitnodiging krijgen voor de jaarlijkse Reünistenlezing en de Vrienden- en Reünistendag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ab-actis. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen als Reünist van Prometheus!